Kallelse till årsmöte

  • 12 jan 2024
  • FKG

Tid: Söndag 28 januari 2023 kl. 17.00 

Plats: Klubbstugan i Tågaröd.

Sedvanliga årsmötespunkter och information om kommande arrangemang mm.
Fika serveras efter mötet.

Ingen anmälan är nödvändig. Välkommen!

Möteshandlingar till årsmötet såsom verksamhetsberättelse, årsbokslut, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner kommer finnas tillgängliga för medlemmarna i klubbstugan en vecka innan årsmötet.