Friluftsanläggningen i Tågaröd

Friluftsanläggningen i Tågaröd

Friluftsklubben Göingarnas verksamhet bedrivs huvudsakligen vid klubbstugan i Tågaröd. Härifrån utgår flera motionsspår varav 3 km är elljusspår.
 
Karta över motionsspår