FK Göingarnas Minnesfond

FK Göingarnas Minnesfond har till syfte att stödja aktiviteter som har eller kan komma att främja utvecklingen av FK Göingarnas verksamhet.

Stipendier kan delas ut en gång om året, och ska i första hand utgöras av föregående års fondavkastning.

Fonden är öppen för insättning av gåvor från organisationer, företag, enskilda personer m.fl.

FK Göingarnas Minnesfond, BG 354-1133

Stadgar FK Göingarnas Minnesfond (PDF)