Medlemslotteriet

Vinnare i FK Göingarnas medlemslotteri 2024

Tidigare års vinnare hittar du längre ner.

VINNARE SLUTNR MÅNAD 400 kr 200 kr 100 kr 100 kr
 Bengt-Åke Nilsson 93 93 januari 400      
 FKG 94 93 januari   0    
 Mikael Persson 95 93 januari     100  
 Anders Nilsson 96 93 januari       100
             
 Shirley Martinsson 81 81 februari 400      
 Siv Ädel B81 81 februari 400      
 Fredrik Johnsson 82 81 februari   200    
 Roland Edvinsson 83 81 februari     100  
 Ingrid Svensson 84 81 februari       100
             
 Niklas Edvardsson 70 70 mars 400      
 Fam Axelsson 71 70 mars   200    
 Yngve Ernstsson 72 70 mars     100  
 Catharina Selin 73 70 mars       100
 Anders Selin B73 70 mars       100
             
    april        
    april        
    april        
    april        
             
    maj        
    maj        
    maj        
    maj        
    maj        
    maj        
    maj        
    juni        
             
    juni        
    juni        
    juni        
    juni        
    juni        
             
    juli        
    juli        
    juli        
    juli        
             
    augusti        
    augusti        
    augusti        
    augusti        
             
    sept        
    sept        
    sept        
    sept        
             
    okt        
    okt        
    okt        
    okt        
             
    nov        
    nov        
    nov        
    nov        
    nov        
    nov        
    nov        
             
    dec        
    dec        
    dec        
    dec        
    dec        
    dec        
    dec        

                       

Vinnare i FK Göingarnas medlemslotteri 2023

VINNARE SLUTNR MÅNAD 400 kr 200 kr 100 kr 100 kr
Magnus Oscarsson 88 88 januari 400      
Per-Erik Nilsson 89 88 januari   200    
Per-Erik Nilsson 90 88 januari     100  
FKG 91 88 januari       0
             
Ingvar Svensson 42 42 februari 400      
Bertil Ottosson B42 42 februari 400      
Peter Nilsson 43 42 februari   200    
Håkan Gunnarsson 44 42 februari     100  
FKG 45 42 februari       0
             
Staffan Svensson 79 79 mars 400      
Caroline Lindgård 80 79 mars   200    
Shirley Martinsson 81 79 mars     100  
Fredrik Johnsson 82  79 mars       100
             
Elinor Nehlin 34 34 april 400      
Elisabeth Oscarsson 35 34 april   200    
Henrik Larsson 36 34 april     100  
Erik Mårtensson 36 34 april     100  
Fam Björsvik 37 34 april       100
             
FKG 62 62 maj        
Nelli Olvegård B62 62 maj 400      
Leif Svensson 63 62 maj   200    
Eva Krusevall B63 62 maj   200    
Karin Nilsson 64 62 maj     100  
Margareta Rylander B64 62 maj     100  
Kerstin Nilsson 65 62 maj       100
FKG B65 62 juni       0
             
Stig Johansson 57 57 juni 1000      
Bengt Ernstsson 58 57 juni   500    
Ellen Moberg B58 57 juni   500    
Ingvar Svensson 59 57 juni     300  
FKG 60 57 juni       0
             
Staffan Svensson 79 79 juli 400      
Caroline Lindgård 80 79 juli   200    
Shirley Martinsson 81 79 juli     100  
Fredrik Johnsson 82 79 juli       100
             
Ingrid Svensson B84 84 augusti 400      
Catharina Alm 85 84 augusti   200    
Ola Winqvist B86 84 augusti     100  
Frida Moberg 87 84 augusti       100
             
FKG 91 91 sept 0      
FKG 92 91 sept   0    
Bengt-Åke Nilsson 93 91 sept     100  
FKG 94 91 sept       0
             
 Ingvar Svensson 59 59 okt 400      
 FKG 60 59 okt   0    
 Dan Nilsson 61 59 okt     100  
 Nelli Olvegård B62 59 okt       100
             
 Anna Moberg 03 03 nov 400      
 David Ek B03 03 nov 400      
 Mikael Thomasson 04 03 nov   200    
 Jon Moberg B04 03 nov   200    
 Bengt Larsson 05 03 nov     100  
 Noah G B05 03 nov     100  
 Fam Axelsson 06 03 nov       100
             
 Gösta Oscarsson 01 01 dec 1000      
 Fam Axelsson B01 01 dec 1000      
 Wiveka Ernstsson 02 01 dec   500    
 Anna Moberg 03 01 dec     300  
 David Ek B03 01 dec     300  
 Mikael Thomasson 04 01 dec       200
 Jon Moberg B04 01 dec       200

                       

Vinnare i FK Göingarnas medlemslotteri 2022

VINNARE SLUTNR MÅNAD 400 kr 200 kr 100 kr 100 kr
Niclas D A94 94 januari 400      
Mikael P A95 94 januari   200    
Anders N A96 94 januari     100  
Gulli S A97 94 januari       100
             
FKG 60 60 februari 0      
Dan Nilsson A61 60 februari   200    
FKG 62 60 februari     0  
Leif Svensson A63 60 februari       100
Eva Krusevall B63 60 februari       100
             
Kerstin Nilsson A39 39 mars 400      
FKG 40 39 mars   0    
J-O och Gunnel Ferm A41 39 mars     100  
Ingvar Svensson A42 39 mars       100
Bertil Ottosson B42 39 mars       100
             
Magnus Granqvist 78 78 april 400      
Staffan Svensson 79 78 april   200    
Caroline Lindgård 80 78 april     100  
Shirley Martinsson 81 78 april       100
             
Gulli Selin 11 11 maj 400      
Kenneth Persson B11 11 maj 400      
Anders "Dossen" Svensson 12 11 maj   200    
Monica Oscarsson 13 11 maj     100  
Johan Lindgård B13 11 maj     100  
Kerstin Persson 14 11 maj       100
Henrik Larsson B14 11 maj       100
             
Fam Axelsson 06 06 juni 1000      
Kerstin Jönsson 07 06 juni   500    
Carl-Erik Granqvist B07 06 juni   500    
FKG 08 06 juni     0  
Thomas Gummesson B08 06 juni     300  
Kerstin Persson 09 06 juni       200
Kerstin Olvegård B09 06 juni       200
             
Albin & Gustav Granqvist 18 18 juli 400      
Lisbeth Svensson 19 18 juli   200    
Lennart Pettersson 20 18 juli     100  
Malin Hellner 21 18 juli       100
             
Marcus Ericssson 22 22 augusti 400      
Thomas Nord B22 22 augusti 400      
Ingvar Svensson 23 22 augusti   200    
FKG 24 22 augusti     0  
Ingrid Svensson 25 22 augusti       100
Leif Axelsson B25 22 augusti       100
             
J-O o. Gunnel Ferm 41 41 sept 400      
Ingvar Svensson 42 41 sept   200    
Bertil Ottosson B42 41 sept   200    
FKG 43 41 sept     0  
Peter Nilsson B43 41 sept     100  
Håkan Gunnarsson 44 41 sept       100
             
FKG 91 91 okt 0      
FKG 92 91 okt   0    
Bengt-Åke Nilsson 93 91 okt     100  
Niclas Delin 94 91 okt       100
             
Magnus Granqvist 78 78 nov 400      
Staffan Svensson 79 78 nov   200    
Caroline Lindgård 80 78 nov     100  
Shirley Martinsson 81 78 nov       100
             
Jan Fogelberg A66 66 dec 1000      
Ingrid Svensson A67 66 dec   500    
Fam Axelsson B67 66 dec   500    
FKG 68 66 dec     0  
FKG 69 66 dec       0