Hoppa till sidans innehåll

Medlemslotteriets vinnare


Vinnare i FK Göingarnas medlemslotteri 2022

Tidigare års dragningslista hittar du längre ner.

VINNARE SLUTNR MÅNAD 400 kr 200 kr 100 kr 100 kr
Niclas D A94 94 januari 400      
Mikael P A95 94 januari   200    
Anders N A96 94 januari     100  
Gulli S A97 94 januari       100
             
FKG 60 60 februari 0      
Dan Nilsson A61 60 februari   200    
FKG 62 60 februari     0  
Leif Svensson A63 60 februari       100
Eva Krusevall B63 60 februari       100
             
Kerstin Nilsson A39 39 mars 400      
FKG 40 39 mars   0    
J-O och Gunnel Ferm A41 39 mars     100  
Ingvar Svensson A42 39 mars       100
Bertil Ottosson B42 39 mars       100
             
Magnus Granqvist 78 78 april 400      
Staffan Svensson 79 78 april   200    
Caroline Lindgård 80 78 april     100  
Shirley Martinsson 81 78 april       100
             
Gulli Selin 11 11 maj 400      
Kenneth Persson B11 11 maj 400      
Anders "Dossen" Svensson 12 11 maj   200    
Monica Oscarsson 13 11 maj     100  
Johan Lindgård B13 11 maj     100  
Kerstin Persson 14 11 maj       100
Henrik Larsson B14 11 maj       100
             
Fam Axelsson 06 06 juni 1000      
Kerstin Jönsson 07 06 juni   500    
Carl-Erik Granqvist B07 06 juni   500    
FKG 08 06 juni     0  
Thomas Gummesson B08 06 juni     300  
Kerstin Persson 09 06 juni       200
Kerstin Olvegård B09 06 juni       200
             
Albin & Gustav Granqvist 18 18 juli 400      
Lisbeth Svensson 19 18 juli   200    
Lennart Pettersson 20 18 juli     100  
Malin Hellner 21 18 juli       100
             
Marcus Ericssson 22 22 augusti 400      
Thomas Nord B22 22 augusti 400      
Ingvar Svensson 23 22 augusti   200    
FKG 24 22 augusti     0  
Ingrid Svensson 25 22 augusti       100
Leif Axelsson B25 22 augusti       100
             
J-O o. Gunnel Ferm 41 41 sept 400      
Ingvar Svensson 42 41 sept   200    
Bertil Ottosson B42 41 sept   200    
FKG 43 41 sept     0  
Peter Nilsson B43 41 sept     100  
Håkan Gunnarsson 44 41 sept       100
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

                       

Vinnare i FK Göingarnas medlemslotteri 2021

VINNARE SLUTNR MÅNAD 400 kr 200 kr 100 kr 100 kr
Fam Axelsson nr 71 71 Januari 400      
Greta Eklund nr 72 71 Januari   200    
Catharina Selin nr 73 71 Januari     100  
Anders Selin nr B73 71 Januari     100  
Håkan Abrahamsson nr 74 71 Januari       100
Brita Lavesson nr B74 71 Januari       100
             
Mikael Thomasson nr 04 04 Februari 400      
Jon Moberg nr B04 04 Februari 400      
Bengt Larsson nr 05 04 Februari   200    
Noah Granqvist B05 04 Februari   200    
Fam Axelsson nr 06 04 Februari     100  
Kerstin Jönsson nr 07 04 Februari       100
Carl-Erik Granqvist B07 04 Februari       100
             
Henrik Larsson nr 29 29 Mars 400      
Ronnie Stoltz nr B29 29 Mars 400      
Björn Olofsson nr 30 29 Mars   200    
FKG nr 31 29 Mars     0  
Magnus Larsson nr 32 29 Mars       100
             
Gulli Selin nr 28 28 April 400      
Henrik Larsson nr 29 28 April   200    
Ronnie Stoltz B 29 28 April   200    
Björn Olofsson nr 30 28 April     100  
FKG nr 31 28 April       0
             
Kerstin Jönsson nr 07 07 Maj 400      
Carl-Eric Granqvist B07 07 Maj 400      
Thomas Gummesson B08 07 Maj   200    
Kerstin Persson nr 09 07 Maj     100  
Kerstin Olvegård B09 07 Maj     100  
Andreas Ferm nr 10 07 Maj       100
             
Håkan Abrahamsson nr 74 74 Juni 1000      
Brita Lavesson B74 74 Juni 1000      
Ingvar Svensson nr 75 74 Juni   500    
Marcus Ericsson B75 74 Juni   500    
Mats Ernstsson nr 76 74 Juni     300  
Lars Olsson nr 77 74 Juni       200
Anders Andersson B77 74 Juni       200
             
Staffan Svensson 79 79 Juli 400      
Caroline Lindgård 80 79 Juli   200    
Shirley Martinsson 81 79 Juli     100  
FKG nr 82 79 Juli       0
             
Elinor Nehlin 34 34 Augusti 400      
Elisabeth Oscarsson 35 34 Augusti   200    
Henrik Larsson 36 34 Augusti     100  
Fam Björsvik 37 34 Augusti       100
             
Kerstin Olvegård 16 16 September 400      
Rickard Mattisson B16 16 September 400      
Rose-Marie Nilsson 17 16 September   200    
Sanelma Murto B17 16 September   200    
Albin & Gustav Granqvist 18 16 September     100  
Lisbeth Svensson 19 16 September       100
             
Dan Nilsson, Broby 61 61 Oktober 400      
FKG nr 62 61 Oktober   0    
Leif Svensson 63 61 Oktober     100  
Eva Krusevall B 63 61 Oktober     100  
Karin Nilsson 64 61 Oktober       100
Margareta Rylander B 64 61 Oktober       100
             
Fam Axelsson 06 06 Nov 400      
Kerstin Jönsson 07 06 Nov   200    
Carl-Erik Granqvist B07 06 Nov   200    
Thomas Gummesson B08 06 Nov     100  
Kerstin Persson 09 06 Nov       100
Kerstin Olvegård B09 06 Nov       100
             
Mats Ernstsson 76 76 Dec 1000      
Lars Olsson 77 76 Dec   500    
Anders Andersson B77 76 Dec   500    
Magnus Granqvist 78 76 Dec     300  
Staffan Svensson 79 76 Dec       200

 

Vinnare i FK Göingarnas medlemslotteri 2020

VINNARE SLUTNR MÅNAD 400 kr 200 kr 100 kr 100 kr
Stig Johansson nr 57 57   Januari 400       
Bengt Ernstsson nr 58  57   Januari   200     
Ellen Moberg nr B58  57   Januari   200     
Ingvar Svensson nr 59  57   Januari     100   
FKG nr 60  57  Jauuari        0
             
Thomas Nordh nr 54  54  Februari   400      
Evert Persson nr 55  54  Februari    200     
Leif Persson nr B55  54  Februari    200     
FKG nr 56  54  Februari       
Stig Johansson nr 57  54 Februari         100
             
Albin o Gustav Granq. nr 18  18 Mars  400       
Lisbeth Svensson nr 19  18 Mars    200     
Lennart Pettersson nr 20  18 Mars      100   
Malin Hellner nr 21  18 Mars         100
             
Inger Norling Frick nr 49 49  April  400       
Brita Olofsson nr 50 49  April    200     
Nils-Arne Håkansson nr B50 49  April    200     
Ronnie Stoltz nr 51 49  April     100   
Ferm J-O Gunnel nr 52 49  April        100
             
FKG nr 92   92 Maj  0      
Bengt-Åke Nilsson nr 93   92  Maj    200     
Niclas Delin nr 94   92  Maj     100   
Mikael Persson nr 95   92  Maj       100 
             
FKG nr 86  86   Juni      
Frida Moberg nr 87  86   Juni   500     
Magrnus Oscarsson nr 88   86   Juni      300  
Per-Erik Nilsson nr 89  86   Juni        200 
             
Lars Mattisson nr 46  46  Juli  400      
Anna-Lena Ottosson nr B46  46    Juli   400      
Ingvar Svensson nr 47  46  Juli    200    
Ingvar Persson nr 48  46  Juli     100   
Ann-Britt Ahlstrand nr B48  46  Juli     100   
Inger Norling-Frick nr 49 46  Juli        100 
             
A. "Dossen" Svensson nr 12  12  Aug 400       
Monica Oscarsson nr 13   12   Aug   200     
Johan Lindgård nr B13  12   Aug   200     
Kerstin Persson nr 14  12  Aug      100  
Henrik Larsson nr B14  12  Aug      100  
Bo Erlandsson nr 15  12  Aug         100
Hugo/Viggo Granqvist  B15  12  Aug       100 
             
Gulli Selin nr 28  28   Sept 400       
Henrik Larsson nr 29  28  Sept   200     
Ronnie Stoltz nr B29   28  Sept    200    
Björn Olofsson nr 30  28  Sept     100   
Anders Andersson nr 31  28  Sept       100 
             
Fam Axelsson nr 71  71  Okt   400      
Greta Eklund nr 72  71  Okt    200     
Catharina Selin nr 73  71  Okt      100   
Anders Selin nr B73  71  Okt     100   
Håkan Abrahamsson nr 74  71  Okt        100 
Brita Lavesson nr B74  71  Okt       100 
             
Per-Erik Nilsson nr 89  89 Nov  400      
Per-Erik Nilsson nr 90  89  Nov   200     
FKG nr 91  89  Nov      
FKG nr 92  89  Nov        0
             
Anna Moberg nr 03  03  Dec 1000       
David Bengtsson nr B03  03  Dec 1000       
Mikael Thomasson nr 04 03  Dec    500     
Jon Moberg nr B04 03  Dec   500     
Bengt Larsson nr 05 03  Dec     300   
Noah Granqvist nr B05 03 Dec     300  
Fam. Axelsson nr 06 03  Dec       200 

 

Vinnare i FK Göingarnas medlemslotteri 2019

VINNARE SLUTNR MÅNAD 400 kr 200 kr 100 kr 100 kr
Per-Erik Nilsson nr 89   89   Januari  400      
Per-Erik Nilsson nr 90   89  Januari    200    
FKG nr 91  89  Januari      0  
FKG nr 92   89  Januari        0
             
Niklas  Edvardsson nr 70   70 Februari   400      
Fam Axelsson nr 71   70 Februari     200    
Greta Eklund nr 72   70 Februari      100   
Catharina Selin nr A73   70 Februari        100 
Anders Selin nr B73   70 Februari         100
             
Albin/Gustav Granqvist nr 18   18 Mars   400      
Lisbeth Svensson nr 19   18 Mars    200     
Lennart Pettersson nr 20   18 Mars       100  
Malin Hellner nr 21   18 Mars         100
             
Shirley Martinsson nr 81   81 April  400      
FKG nr 82   81 April     0    
Roland Edvisson nr 83   81 April       100  
Lars Johansson nr 84   81 April        100 
Ingrid Svensson nr 84   81 April       100 
             
Jan Fogelberg nr 66   66 Maj 400       
Fam Axelsson nr 67   66 Maj    200    
Ingrid Svensson nr 67    66   Maj     200    
FKG nr 68   66 Maj      0  
FKG nr 69   66 Maj        0
             
Thomas Nordh nr 54  54  Juni  1000      
Evert Persson nr 55   54  Juni    500    
Leif Persson 55   54  Juni    500    
FKG nr 56  54   Juni       
Stig Johansson  57   54  Juni       200 
             
Bengt Ernstsson nr 58   58   Juli   400      
Ellen Moberg nr 58   58 Juli  400      
Ingvar Svensson nr 59   58 Juli    200    
FKG nr 60   58 Juli      0  
Dan Nilsson, Broby nr 61   58  Juli         100
             
FKG nr 40   40  Aug  0      
Helge Svensson nr 41   40  Aug    200    
Ingvar Svensson nr 42   40  Aug      100  
Bertil Ottosson nr 42   40  Aug      100  
Peter Nilsson nr 43   40  Aug        100
             
Brita Olofsson nr 50   50  Sept  400      
Ronne Stoltz nr 51   50  Sept    200    
Gunnel o J-O Ferm nr 52   50  Sept      100  
Ingvar Svensson nr 53   50  Sept        100
             
Kerstin Persson  nr 09    09 Okt  400      
Kerstin Olvegård nr 09   09 Okt  400      
Andreas Ferm nr 10   09 Okt     200    
Gulli Selin nr 11    09  Okt      100   
Kenneth Persson nr 11   09 Okt      100  
Anders 'Dossen' Svensson  12  09 Okt         100
             
Gösta Oscarsson nr 01  01 Nov   400      
Familjen Axelsson nr B01  01 Nov  400      
Wiveka Ernstsson nr 02  01 Nov   200     
Anna Moberg nr 03  01 Nov      100  
Mikael Thomasson nr 04  01 Nov       100 
Jon Moberg nr B04   01  Nov       100 
             
Kerstin Persson nr A14  14 Dec  1000      
Henrik Larsson nr B14   14 Dec  1000       
Bo Erlandsson nr A15  14 Dec    500    
Hugo / Viggo Granqvist B15   14 Dec     500    
Kerstin Olvegård nr A16  14 Dec     300  
Rickard Mattisson nr B16   14 Dec     300  
Rose-Marie Nilsson A17   14 Dec        200

 

Vinnare i FK Göingarnas medlemslotteri 2018

VINNARE SLUTNR MÅNAD 400 kr 200 kr 100 kr 100 kr
FKG nr 21 21  Januari 0      
FKG nr 22 21  Januari   0    
Ingvar Svensson nr 23 21  Januari     100  
Jan Nordh nr 24 21  Januari       100
             
Gulli Selin n 97 97  Februari  400       
Fam. Axelsson nr 98  97 Februari    200     
FKG nr 99  97 Februari       
Jesper Håkansson nr 00  97 Februari        100 
             
FKG nr 86  86 Mars   0      
FKG nr 87  86 Mars     0    
Magnus Oscarsson nr 88  86 Mars      100   
Per-Erik Nilsson nr 89  86 Mars        100 
             
FKG nr 87   87 April   0      
Magnus Oscarsson nr 88  87 April    200    
Per-Erik Nilsson nr 89   87 April       100  
Per-Erik Nilsson nr 90   87 April         100
             
Ingvar Svensson nr 23  23  Maj  400      
Jan Nordh nr 24  23  Maj    200    
Ingrid Svensson nr 25  23  Maj      100  
Aina Nordström nr 26  23 Maj        100
             
FKG nr 22   22  Juni  0      
Ingvar Svensson nr 23  22  Juni   500     
Jan Nordh nr 24  22  Juni     300   
Ingrid Svensson nr 25  22  Juni       200 
             
Anders Svensson nr 12   12 Juli   400      
Monica Oscarsson nr 13   12 Juli     200    
Johan Lindgård 13   12 Juli    200    
Henrik Larsson nr 14   12 Juli      100  
Kerstin Persson nr 14  12   Juli       100  
Hugo/Viggo Granqvist nr 15   12 Juli        100
Bo Erlandsson nr 15   12 Juli        100
             
Wiveka Ernstsson nr 02   02  Aug  400      
FKG nr 03  02  Aug    0    
Mikael Thomasson nr 04  02  Aug      100  
Familjen Moberg nr 04   02  Aug      100  
Bengt Larsson nr 05  02  Aug        100
Noah Granqvist nr 05  02  Aug        100
             
Fam. Axelsson nr 01  01  Sept 400       
Gösta Oscarsson nr 01  01   Sept 400       
Wiveka Ernstsson nr 02  01   Sept   200     
FKGnr 03  01  Sept      
Fam. Moberg nr 04  01   Sept       100 
Mikael Thomasson nr 04  01  Sept       100 
             
Helge Svensson nr 41   41 Okt  400       
IngvarSvensson nr 42  41 Okt     200    
Bertil Ottosson nr 42  41 Okt     200    
Peter Nilsson nr 43    41  Okt      100  
Siv Ädel nr 43  41 Okt      100  
Håkan Gunnarsson nr 44  41 Okt        100
             
Lars Olsson nr 77  77 Nov  400      
Anders Andersson nr 77  77 Nov  400      
Magnus Granqvist nr 78  77 Nov   200     
Staffan Svensson nr 79  77 Nov      100  
Caroline Lindgrd nr 80  77 Nov         100
             
Eva Ekdal nr 27  27  Dec  1000      
Gulli Selin nr 28   27 Dec     500    
Henrik Larsson 29   27 Dec      300

 

Ronnie Stoltz n 29  27 Dec      300  
Björn Olofsson nr 30   27 Dec      

 200

 

Vinnare i FK Göingarnas medlemslotteri 2017

VINNARE SLUTNR MÅNAD 400 kr 200 kr 100 kr 100 kr
Staffan Svensson nr 79 79  Januari 400      
Caroline Lindgård nr 80 79  Januari    200    
Shirley Martinsson nr 81 79  Januari     100  
FKG nr 82 79  Januari      
             
FKG nr 87 87 Februari   0      
Magnus Oscarsson nr 88 87 Februari    200     
P-E Nilsson nr 89  87 Februari      100   
P-E Nilsson nr 90 87 Februari        100 
             
Gulli Selin nr 11  11 Mars  400       
Kenneth Persson nr 11  11 Mars  400       
Anders Svensson nr 12  11 Mars    200     
Monica Oscarsson nr 13  11 Mars      100   
Johan Lindgård nr 13  11 Mars      100   
Kerstin Persson nr 14 11 Mars        100 
Henrik Larsson nr 14  11 Mars        100 
             
Evert Persson nr 55 55 April  400       
FKG nr 56 55 April       
Stig Johansson nr 57 55 April     100   
Bengt Ernstsson nr 58 55 April        100 
             
FKG nr 69 69 Maj  0      
FKG nr 70 69 Maj    0    
Familjen Axelsson nr 71 69 Maj     100   
Greta Eklund nr 72  69 Maj        100
             
FK Göingarna nr 62 62   Juni  0      
Eva Krusevall nr 63 62   Juni    500    
Leif Svensson nr 63 62   Juni    500    
Karin Nilsson nr 64 62   Juni      300   
Margaretha Rylander nr 64 62   Juni      300  
Kerstin Nilsson nr 65 62  Juni        200
             
FKG nr 99   99  Juli  0      
Jesper Håkansson nr 00 99  Juli    200    
Familj Axesson nr 01 99    Juli       100  
Gösta Oscarsson nr 01 99   Juli      100  
Wiveka Ernstssonnr 02 99  Juli        100
             
Rickard Mattison nr 16 16   Aug 400       
Kerstin Olvegård nr 16 16   Aug 400       
Rose-Marie Nilsson nr 17 16   Aug   200     
Albin/Gustav Granqvist nr 18  16   Aug     100   
Lisbeth Svensson nr 19  16  Aug       100 
             
Rickard Mattisson nr 16  16  Sept 400       
Kerstin Olvegård nr 16  16  Sept  400      
Rose-Marie Nilsson nr 17  16  Sept   200     
Albin/Gustav Granqvist nr 18   16  Sept     100   
Lisbeth Svensson nr 19  16  Sept       100 
             
Inger Norling Frick nr 49   49  Okt 400       
Brita Olofsson nr 50  49  Okt    200     
Ronnie Stoltz nr 51 49  Okt      100   
Gunel o Jan-Olof Ferm nr 52  49  Okt        100 
             
Greta Eklund nr 72  72 Nov 400       
Catharina Selin nr 73  72 Nov   200     
Anders Selin nr 73  72 Nov    200    
FKG nr 74 72 Nov      
Ingvar Svensson nr 75 72 Nov       100 
             
Bengt-Åke Nilsson nr 93 93 Dec 1000       
Niclas Delin nr 94 93 Dec   500  

 

Mikael Persson nr 95 93 Dec     300  
FKG nr 96 93 Dec      

0

   

Vinnare i FK Göingarnas medlemslotteri 2016 

VINNARE SLUTNR MÅNAD 400 kr 200 kr 100 kr 100 kr
Per-Erik Nilsson nr 90 90 Januari 400      
FKG nr 91       90   Januari    0    
FKG nr 92  90  Januari      
Bengt-Åke Nilsson nr 93  90 Januari        100
             
Caroline Lindgård nr 80 80  Febr  400       
Shirley Martinsson nr 81 80  Febr    200     
FKG nr 82 80  Febr       
Roland Edvinsson nr 83  80  Febr        100 
             
Kerstin Nilsson nr 65 65 Mars 400       
FKG nr 66 65 Mars      
Ingrid Svensson nr 67  65 Mars     100   
Familj Axelsson nr 67  65  Mars      100   
FKG nr 68   65 Mars        0
             
 Ingvar Svensson nr 47  47 April   400      
 Ingvar Persson, Broby nr 48  47  April     200    
 Torsten Bertilsson nr 48  47 April    200    
 Inger Norling Frick nr 49  47  April      100   
 Brita Olofsson nr 50  47 April        100
             
 Per-Erik Nilsson nr 89  89 Maj 400       
 Per-Erik Nilsson nr 90  89 Maj     200    
 FKG nr 91  89 Maj      
 FKG nr 92  89 Maj         0
             
 Leif Svensson nr 63 63 Juni 1000       
 Karin Nilsson nr 64 63 Juni   500     
 Margaretha Rylander nr 64 63 Juni   500    
 Kerstin Nilsson nr 65 63 Juni      300  
 FKG nr 66 63 Juni        0
             
 Ingvar Svensson nr 53 53  Juli  400      
 Thomas Nordh nr 54 53  Juli    200    
 Agda Nilsson nr 54 53  Juli    200    
 Evert Perssson nr 55 53  Juli      100  
 FKG nr 56 53  Juli        0
             
 FKG nr 91 91 Aug       
 FKG nr 92 91 Aug       
 Bengt-Åke Nilsson nr 93 91 Aug      100  
 Niclas Delin nr 94 91 Aug        100 
             
 Kerstin Olvegård nr 16 16  Sept  400      
 Richard Mattisson nr 16 16  Sept   400      
 Rose-Marie Nilsson nr 17  16 Sept    200    
 Albin o Gustav Granqvist 16   Sept     100  
 Lisbeth Svensson nr 19 16   Sept       100 
             
Stig Johansson nr 57 57  Okt  400       
Bengt Ernstsson nr 58 57  Okt     200    
Ingvar Svensson nr 59  57  Okt     100   
Ulrika Westlin nr 60  57  Okt       100 
             
FKG nr 61 61  Nov   0      
FKG nr 62  61 Nov       
Leif Svensson nr 63 61   Nov      100  
Karin Nilsson nr 64   61  Nov       100 
Margaretha Rylander nr 64  61  Nov        100 
             
 Familjen Axelsson nr 06 06 Dec   1000      
 Kerstin Jönsson nr 07 06 Dec    500     
 C-E Granqvist nr 07 06 Dec    500     
 Ulla Folkesson nr 08 06 Dec      300   
 Thomas Gummesson nr 08 06 Dec      300   
 Kerstin Persson nr 09 06 Dec        200 
 Kerstin Olvegård nr 09 06 Dec       200 
             

 

Vinnare i FK Göingarnas medlemslotteri 2015 

VINNARE SLUTNR MÅNAD 400 kr 200 kr 100 kr 100 kr
FKG nr 87 87  Januari 0      
Magnus Oscarsson nr 88 87  Januari   200    
Per-Erik Nilsson nr 89 87  Januari      100  
Per-Erik Nilsson nr 90 87  Januari        100
             
FKG nr 87 87  Februari  0      
Magnus Oscarsson nr 88 87  Februari    200     
Per-Erik Nilsson nr 89 87  Februari       100  
Per-Erik Nilsson nr 90 87  Februari         100
             
Stig Johansson nr 57 57  Mars  400      
Bengt Ernstsson nr 58  57  Mars    200    
Ingvar Svensson nr 59  57  Mars      100  
FKG nr 60  57  Mars        0
             
FKG nr 96  96  April 0      
Gulli Selin nr 97  96  April   200     
Fam. Axelsson nr 98  96  April     100  
FKG nr 99  96  April        0
             
 FKG nr 91  91  Maj  0      
 FKG nr 92  91  Maj      
Bengt-Åke Nilsson nr 93  91  Maj     100   
Niclas Delin nr 94  91  Maj        100
             
Gulli Selin nr 97 97 Juni 1000       
Fam. Axelsson nr 98 97 Juni   500     
FKG nr 99

97

Juni     0  
Jesper Håkansson nr 00 97 Juni       200
             
K-G Månsson nr 21 21  Juli 400      
FKG nr 22 21  Juli   0    
Ingvar Svensson nr 23  21  Juli      100  
Jan Nordh nr 24  21  Juli       100
             
FKG nr 22 22  Augusti    0      
Ingvar Svensson nr 23 22  Augusti    200    
Jan Nordh nr 24  22  Augusti     100  
Ingrid Svensson nr 25  22  Augusti       100
             
J-O o Gunnel Ferm nr 52  52  September 400      
Ingvar Svensson nr 53  52  September   200    
Thomas Nordh nr 54  52  September     100  
Agda Nilsson nr 54 52  September     100  
Evert Persson nr 55  52  September       100
             
Ingvar Svensson nr 23  23  Oktober 400      
Jan Nordh nr 24  23  Oktober   200    
Ingrid Svensson nr 25  23  Oktober     100  
FKG nr 26  23  Oktober       0
             
FKG nr 56  56  November 400       
Stig Johansson nr 57  56  November   200    
Bengt Ernstsson nr 58  56  November     100   
Ingvar Svensson nr 59  56  November       100 
             
Lars Johansson nr 84  84  December 1000       
Ingrid Svensson nr 84  84  December 1000       
FKG nr 85  84  December   0    
FKG nr 86  84  December     0  
FKG nr 87 84 December       0
             

 

 Vinnare i FK Göingarnas medlemslotteri 2014 

VINNARE SLUTNR MÅNAD 400 kr 200 kr 100 kr 100 kr
 FKG nr 04  04  Januari 0      
 Bengt Larsson nr 05  04  Januari   200    
 Fam Axelsson nr 06  04  Januari      100  
 Kerstin Jönsson nr 07  04  Januari        100
 Carl-Erik Granqvist nr B07  04  Januari        100
             
 Ingvar Svensson nr 23  23   Februari  400       
 Jan Nordh nr 24  23   Februari    200     
 Mona Svensson nr 25  23   Februari       100  
 Inga-Lill Pettersson 23  Februari         100
             
 FKG nr 92  92  Mars  0      
 Bengt-Åke Nilsson nr 93  92  Mars    200    
 Niclas Delin nr 94  92  Mars      100  
 Mikael Persson nr 95  92  Mars        100
             
Thomas Nordh nr 54 54   April 400     

 

Agda Nilsson nr B54 54 April 400      
Evert Persson nr 55 54   April   200     
FKG nr 56 54   April      
Stig Johansson nr 57 54   April        100
             
FKG nr 82 82    Maj  0      
Roland Edvinsson nr 83 82   Maj   200     
Lars Johansson nr 84  82   Maj     100   
Ingrid Svensson nr B84 82   Maj     100  
FKG nr 85  82   Maj        0
             
Stig Johansson nr 57 57   JUNI 1000       
Bengt Ernstsson nr 58 57   JUNI   500     
Ingvar Svensson nr 59  57  JUNI      300  
FKG nr 60 57 JUNI       0
             
Karin Nilsson nr 64 64 Juli 400      
Margaretha Rylander nr B64 64 Juli 400      
Kerstin Nilsson nr 65 64 Juli   200    
FKG nr 66 64 Juli     0  
Ingrid Svensson nr 67 64 Juli       100
             
Jesper Håkansson nr 00 00   Aug 400      
Oscar Modig nr B00 00   Aug 400       
Gösta Oscarsson nr 01 00   Aug    200  

 

Wiveka Ernstsson nr 02 00 Aug     100

 

FKG nr 03 00 Aug      

 0

Victor Modig nr B03 00 Aug      

100 

             
FKG nr 08 och B08 08 Sept 0      
Kerstin Persson nr 09 08 Sept   200    
Kerstin Olvegård B09 08 Sept   200    
Andreas Ferm nr 10 08 Sept     100  
Gulli Selin nr 11 08 Sept       100
Kenneth Persson B11 08 Sept       100
           

 

Ingvar Persson nr 48 48 Okt 400      
Inger Norling Frick nr 49 48 Okt   200    
Brita Olofsson nr 50 48 Okt     100  
Ronnie Stoltz nr 51 48 Okt       100
             
 Mikael Persson nr 95 95   Nov 400       
 FKG nr 96 95   Nov      
 Gulli Selin nr 97  95  Nov     100   
 Fam Axelsson nr 98 95   Nov       100 
             
 Lars Mattisson nr 46 46   Dec 1000       
 Anna-Lena Ottosson nr B46 46   Dec 1000       
 Ingvar Svensson nr 47       500     
Ingvar Persson nr 48         300  
Inger Norling-Frick nr 49           200
             

 

VINNARE SLUTNR MÅNAD 400 kr 200 kr 100 kr 100 kr
Per-Erik Nilsson nr 89   89   Januari  400      
Per-Erik Nilsson nr 90   89  Januari    200    
FKG nr 91  89  Januari      0  
FKG nr 92   89  Januari        0
             
Niklas  Edvardsson nr 70   70 Februari   400      
Fam Axelsson nr 71   70 Februari     200    
Greta Eklund nr 72   70 Februari      100   
Catharina Selin nr A73   70 Februari        100 
Anders Selin nr B73   70 Februari         100
             
Albin/Gustav Granqvist nr 18   18 Mars   400      
Lisbeth Svensson nr 19   18 Mars    200     
Lennart Pettersson nr 20   18 Mars       100  
Malin Hellner nr 21   18 Mars         100
             
Shirley Martinsson nr 81   81 April  400      
FKG nr 82   81 April     0    
Roland Edvisson nr 83   81 April       100  
Lars Johansson nr 84   81 April        100 
Ingrid Svensson nr 84   81 April       100 
             
Jan Fogelberg nr 66   66 Maj 400       
Fam Axelsson nr 67   66 Maj    200    
Ingrid Svensson nr 67    66   Maj     200    
FKG nr 68   66 Maj      0  
FKG nr 69   66 Maj        0
             
Thomas Nordh nr 54  54  Juni  1000      
Evert Persson nr 55   54  Juni    500    
Leif Persson 55   54  Juni    500    
FKG nr 56  54   Juni       
Stig Johansson  57   54  Juni       200 
             
Bengt Ernstsson nr 58   58   Juli   400      
Ellen Moberg nr 58   58 Juli  400      
Ingvar Svensson nr 59   58 Juli    200    
FKG nr 60   58 Juli      0  
Dan Nilsson, Broby nr 61   58  Juli         100
             
FKG nr 40   40  Aug  0      
Helge Svensson nr 41   40  Aug    200    
Ingvar Svensson nr 42   40  Aug      100  
Bertil Ottosson nr 42   40  Aug      100  
Peter Nilsson nr 43   40  Aug        100
             
Brita Olofsson nr 50   50  Sept  400      
Ronne Stoltz nr 51   50  Sept    200    
Gunnel o J-O Ferm nr 52   50  Sept      100  
Ingvar Svensson nr 53   50  Sept        100
             
Kerstin Persson  nr 09    09 Okt  400      
Kerstin Olvegård nr 09   09 Okt  400      
Andreas Ferm nr 10   09 Okt     200    
Gulli Selin nr 11    09  Okt      100   
Kenneth Persson nr 11   09 Okt      100  
Anders 'Dossen' Svensson  12  09 Okt         100
             
Gösta Oscarsson nr 01  01 Nov   400      
Familjen Axelsson nr B01  01 Nov  400      
Wiveka Ernstsson nr 02  01 Nov   200     
Anna Moberg nr 03  01 Nov      100  
Mikael Thomasson nr 04  01 Nov       100 
Jon Moberg nr B04   01  Nov       100 
             
Kerstin Persson nr A14  14 Dec  1000      
Henrik Larsson nr B14   14 Dec  1000       
Bo Erlandsson nr A15  14 Dec    500    
Hugo / Viggo Granqvist B15   14 Dec     500    
Kerstin Olvegård nr A16  14 Dec     300  
Rickard Mattisson nr B16   14 Dec     300  
Rose-Marie Nilsson A17   14 Dec        200
Uppdaterad: 30 AUG 2018 16:14

Stugvärdar hösten 2022

Medlemsavgift 2022

Du som vill bli medlem i FK Göingarna betalar in medlemsavgift enligt följande: Vuxen 500 kr - Ungdom tom 18 år 250 kr - Familj med barn tom 18 år 1200 kr - Stödmedlem (passiv) 250 kr. Avgiften betalas in på BG 5050 - 4232. Ange tydligt för vilka avgiften avser. Ange personnummer (år-mån-dag-xxxx), adress och telnr för nya medlemmar.

Noname

Sture Persson

 

 Logga Sparbanken Skåne

haki

Glimåkra VVS

 Sparbanken Göinge

Länsförsäkringar

Coop

Göingehem

 

 

Postadress:
FK Göingarna - Orientering
Box 64
28921 Knislinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info