Hoppa till sidans innehåll

PM


 

 

 PM

 Sydsvenska 7-mannabudkavlen 2009

 

Samlingsplats:             Glimåkra folkhögskola, vägvisning i Glimåkra samhälle från korsningen väg 119 och väg 2121. GPS-koordinater: Lat N 56° 15′ 28″ Lon E 14° 11′ 38″

 

Parkering:                   På hårda ytor i Glimåkra samhälle. Respektera parkeringsvakternas anvisningar och välj inga egna parkeringsalternativ. Max avstånd till TC 800 m.

 

Tävlingsexpedition:       Finns på TC i skolan och är öppen torsdag 18.00 – 01.00 och fredag 8.00 – 14.00.    

 

Lagkuvert:                   Utlämnas klubbvis vid Tävlingsexpeditionen. Lagkuvert kan hämtas klockan 18.00 – 20.00 på torsdag och klockan 08.00 - 9.30 på fredag. I lagkuvertet finns nummerlappar, PM, klubbstartlista, lagändringsblankett, hyrbrickor och beställda frukostbiljetter.

 

Lagändring:                 Endast ändring av löpares namn kan göras efter 6/4. För klasser med nattsträckor skall lagändring ske senast 19.30 på torsdag. För övriga klasser skall lagändring ske senast 09.00 på fredag. Lagändringsblankett lämnas till Tävlingsexpeditionen.

 

Logi:                           I Glimåkraskolan som är belägen ca 400 m från TC. Följ snitslingen mellan skolan och TC. Glimåkraskolan öppnar klockan 18.00 på torsdag och stängs klockan 12.00 på fredag. Skolan är bemannad hela tiden. Frukost serveras i markan på TC på fredag mellan 06.00-09.30. Frukost förbeställes senast på måndag 6/4 för att säkert ha tillgång till den men ett begränsat antal frukostpaket kommer därutöver att finnas till försäljning.

 

Marketenteri:               Kommer att finnas på TC med stort sortiment; bla hamburgare och soppor kommer att serveras.

 

Sjukvård:                     Finns på TC.

 

Dusch:                         Damer duschar inomhus i folkhögskolans egen idrottshall. Herrarna duschar inomhus i Glimåkraskolans gymnastiksal 400m från TC.

 

Toaletter:                     I Folkhögskolans lokaler och i anslutning till duschutrymmen finns ett antal toaletter och en urinoar finns i utkanten av TC. Vid start och växlingsområdet finns ett fåtal toaletter som kan besökas med tävlingsskor. Respektera tävlingsskoförbudet på övriga toaletter, duschutrymmen och i markan!

 

Karta:                          Hittarp, nyritad 2009. Skala 1:10 000 och ekvidistans 5m.

                                   Observera att jakttorn inte är redovisade på kartan.

 

Terrängbeskrivning:     Kulturmark med en blandning av barr- och lövskog samt insprängd åkermark. Svag till måttlig kupering. Mestadels god framkomlighet men områden med stenbunden terräng och med tätare partier förekommer. Området genomkorsas av ett relativt rikt stig- och vägnät.

                                   Terrängområdet innehåller rikligt med taggtråd dels i anslutning till öppna partier men också ibland i skogspartier. I vissa högt frekventerade stråk har vi varningssnitslat med vit snitsel men vi uppmanar löparna till uppmärksamhet överlag.

                                   Samtliga banor kommer att passera en större trafikerad väg direkt efter start och även senare på banorna. Iakttag försiktighet vid passagerna!  

 

Stämplingssystem:       SportIdent. Bricknummer skall anges i anmälans senast 6/4. Anmäld bricka följer sträcka. Kontrollera era SI-nummer mot startlistan!  Om SI-enhet inte fungerar ska stämpling ske i reservruta på kartan.

 

Nummerlappar:            Skall bäras på bröstet ovikt och väl synlig.

 

Kontroller:                   På natten reflex och på dagen skärm. I vissa områden sitter kontrollerna tätt, håll koll på kodsiffrorna.

 

Start:                           

7-manna 20.30 torsdag gemensam
4-dam 21.00 torsdag ind
H16 21.00 torsdag ind
D16 21.00 torsdag ind
7-manna str 4 09.15 fredag jakt
4-dam str 2 09.45 fredag jakt
H16 str 2 09.40 fredag jakt
D16 str 2 09.50 fredag jakt
D135, Prop L 10.00 fredag gemensam
H135, D100, H180,DH12;Prop K 10.10 fredag gemensam
                        

                                  

                                   För klasser med gemensam start, ingång till kartorna 3 min före respektive start. Det är varje löpares skyldighet att själv tömma och checka sin SI-pinne vid ingång till startområdet.

                                   Karta i startögonblicket för klasser med individuell start. Inga lösa definitioner. 

 

Omstarter:                   7-manna på str 2 och 3 får omstarta ca 60 minuter efter att ledarlaget gett sig ut på str 3. Lag som är mer än 60 min efter ledarlaget efter 3 sträckor omstartar ca 60 min efter att ledarlaget startat på str 4.

                                   4-dam, D16 och H16 omstartar 45 min efter ledarlaget startat på str 2.

Ca 10 minuter efter att segrarna gått i mål i 7-manna klassen är det omstart för samtliga klassers löpare som ännu ej gett sig iväg av olika anledningar.

 

Maxtid och sen start:    Maxtid 2,5 timmar/sträcka. Rätt att starta 30 minuter efter lagets ordinarie start.

 

Startplats:                    Samtliga starter sker inne på TC.

 

Radio och förvarning:   Radiokontroller finns på de längre sträckorna och samtliga sträckor har förvarning före växling respektive målgång.

 

Varvning:                    Varvning finns 1000 - 1500 meter före målgång/växling på sträcka 3, 5 och 7 i 7-manna klassen samt på sträcka 3 i H16.

 

Växling:                       Inkommande löpare stämplar på mållinjen. Därefter lämnas kartan till funktionär och löpare fortsätter till kartplanket. Växling sker genom att kartan överlämnas till nästa sträckas löpare. Se till att ta rätt karta!

                                   Utgående löpare följer snitsel till startpunkt.

                                   Lag som felaktigt tar annat lags karta blir uteslutna ur tävlingen. Lag som drabbas av saknad karta vid växling får en ny ersättningskarta av arrangören. Löpare med gul nummerlap springer i vänstra målfållan. Växlande löpare med vit nummerlapp springer i höger fålla. 

 

Målgång:                     Vid målgång är det mållinjen som räknas för avgörandet av placering. Målstämpling efter mållinjen registrerar den officiella tiden. Måldomare avgör eventuellt svårtolkade inbördes placeringar.

 

Utstämpling:                Skall ske efter växling och målgång. Följ anvisningar.

 

Snitsel:                        I banlängderna ingår sammanlagt 550 meter snitsel. För sträckorna med varvning ingår ytterligare 350 meter snitsel.

 

Vätska:                        Finns på de längre banorna.

 

Viltrapport:                  Rapport om observerat klövvilt lämnas efter målgång. Rapportera även om du råkat skada någon stenmur eller staket i skogen.


 

Öppna banor:               Finns att köpa vid ett eget tält i utkanten av TC. Vid detta tält sker såväl anmälan, start samt målgång för de öppna banorna.

                                   Se särskilt PM för Öppna klasser.

                                   Banor:

                                   Öppen 2       2,8 km

                                   Öppen 5       4,3 km

                                   Öppen 8       4,6 km

                                   Öppen 9       7,0 km

                                  

Kartutlämning:             Sker lagvis vid tävlingsexpeditionen efter att omstarten har skett på fredag. Speakern informerar.

 

Prisutdelning:               Hederspriser till löparna i de fem första lagen i 7-manna, 4-dambudkavlen, H16 och D16 samt till de tre första lagen i DH12.

                                   Dessutom till de segrande lagen i övriga klasser.

 

Sportförsäljning:           Tollarps Sport har försäljning båda dagarna.

 

Pressansvarig:              Håkan Axelsson tel: 0733-286006

 

Tävlingsledare:              Henrik Larsson tel: 0708-22 17 11

 

Bitr. tävlingsledare:       Jesper Håkansson tel: 0706-575854

 

Banläggare:                   Håkan Larsson, Magnus Larsson och Magnus Granqvist.

 

Tävlingsjury:                 Niklas Nilsson Skånes OF (ordförande), Björn Karlsson Smålands OF och Peter Andersson Blekinge OF.

 

Välkomna

 

Uppdaterad: 09 APR 2009 08:51 Skribent: Wiveka Ernstsson

Postadress:
FK Göingarna - Orientering
Box 64
28921 Knislinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info